Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Istanbul

A A A

Alertă de călătorie în Republica Moldova !!!

Publicat:Mon, 18/05/2020 - 14:52

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 11 din 15 mai 2020 a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică din Republica Moldova, se interzice pînă la data de 30 iunie 2020 intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini şi apatrizilor cu următoarele excepții:

  • membri de familie ai cetățenilor RM;
  • persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități;
  • persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;
  • membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
  • pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare.

Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate.

Se menține până la 30 iunie 2020 suspendarea curselor aeriene regulate de pasageri, charterelor aeriene regulate de pasageri, rutelor feroviare internaționale de transport de pasageri, transportului rutier de persoane în trafic internațional prin servicii regulate, regulate speciale, ocazionale și în regim taxi, cu relansarea treptată în funcție de situația epidemiologică (i), reciprocitate privind regimul comunicării prin curse aeriene regulate cu statele corespondente (ii), restricțiile privind accesul cetățenilor străini în Republica Moldova (iii), regimul de autoizolare a persoanelor ce intră sau tranzitează teritoriul Republicii Moldova (iv), restricțiile privind accesul cetățenilor Republicii Moldova în statele corespondente.

Detalii:

DISPOZIȚIA nr. 29 din 14 mai 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a RM

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 29 от 14 мая 2020 г. Комиссии по чрезвычайным ситуациям РМ

Hotărârile nr. 10 și nr. 11 din 15 mai 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică https://gov.md/sites/default/files/hot_nr.10_cnesp_rev.pdf

https://gov.md/sites/default/files/proiect_hotarire_cnesp_nr.11_mai_2020.pdf