Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Istanbul

A A A

Anunţ

Publicat:Tue, 26/05/2020 - 12:18

În cadrul ședinței din 25 mai 2020, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a aprobat Hotărârea nr 12, cu unele completări la Hotărârea CNESP nr. 11 din 15 mai 2020.

Au fost menționate categoriile de persoane care nu sunt obligate să respecte regimul de autoizolare o perioadă de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate, după cum urmează:

  • conducători auto și personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele aeronavelor/navelor și brigăzilor garniturilor de tren;

  • persoanele care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative); elevii/stundeții, înmatriculați în unitățile/instituțiile de învățămînt de peste hotarele țării noastre, care au de susținut probe sau examene la încheierea ciclurilor de învățămînt gimnazial / liceal / învățămînt superior;

  • persoanele care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document confirmativ;

  • lucrătorii tranfrontalieri;

  • membri ai misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor / misiunilor internaționale, precum și membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar.

Totodată, începînd cu data de 26 mai 2020, vor fi reluate activitățile de transport feroviar și rutier de persoane în trafic international cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID – 19, prevăzute în Hotărîrea nr. 12 din 25 mai 2020, aprobată de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică

Hotărârea CNESP nr 12 din 25 mai 2020  a intrat în vigoare la momentul emiterii.