Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Istanbul

A A A

IMPORTANT !!!

Publicat:Tue, 04/08/2020 - 15:49

Prin Hotărârea nr. 21 din 24 iulie 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova, a fost prelungită starea de urgență în sănătate publică până la 31 august 2020, fiind adoptate următoarele măsuri:
Se interzice până la data de 31 august 2020 intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini şi apatrizilor cu următoarele excepții:
- membri de familie ai cetățenilor Republicii Moldova;
- persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități;
- persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;
- membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/ misiunilor internaționale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
- persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;
- persoane care călătoresc din motive de sănătate și umanitare, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
- lucrătorii transfrontalieri;
- conducătorii auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele și personalul de deservire ale aeronavelor/ navelor şi brigăzile și personalul de deservire ale garniturilor de tren.


Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova vor completa, în mod obligatoriu, şi vor semna fișa epidemiologică, precum și declarația pe propria răspundere cu privire la respectarea regimului de autoizolare o perioadă de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate.

Următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă, nu sunt obligate să respecte regimul de autoizolare pentru o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate:
- conducători auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfă și a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost, echipajele și personalul de deservire ale aeronavelor/ navelor și brigăzile și personalul de deservire ale garniturilor de tren;
- persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
- elevii/ studenții, înmatriculați în unitățile/instituțiile de învățământ din străinătate, care au de susținut probe sau examene la încheierea ciclurilor de învățământ gimnazial/ liceal/ învățământ superior;
- persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document confirmativ;
- lucrătorii transfrontalieri;
- membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/ misiunilor internaționale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
- persoane în transit.


https://gov.md/sites/default/files/hotarirea_cnesp_nr.21_24.07.2020_1.pdf

https://gov.md/sites/default/files/postanovlenie_nchkoz_no_21_ot_24.07.2020_1.pdf