Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Istanbul

A A A

Perfectarea paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova

Cetăţenii moldoveni aflaţi cu domiciliul permanent în străinătate pot depune cerere la misiunile diplomatice şi oficiile consulare pentru perfectarea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova. Această posibilitate o au persoanele care au perfectat la birourile de paşapoarte ale Ministerului Dezvoltări Informaţionale procedura de stabilire cu domiciliul permanent în străinătate şi cărora le-a fost aplicată în paşaport ştampila respectivă, precum şi retras buletinul de identitate.

 

Pentru perfectarea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova, solicitantul urmează să se adreseze la ambasada sau consulatul Republicii Moldova cu următoarele acte:

 

 • cererea solicitantului (se completează şi semnează în prezenţa funcţionarului consular);
 • cererea-chestionar model „A” de solicitare a paşaportului (se completează şi semnează în prezenţa funcţionarului consular );
 • paşaportul naţional pentru călătorii în străinătate (actual) sau declaraţia de la poliţie privind pierderea/ furtul acestuia, după posibilitate;
 • certificatul de naştere al solicitantului, în original;
 • certificatul de căsătorie şi/sau certificatul de divorţ, în original;
 • certificatul de deces a soţului/soţiei în original (după caz);
 • certificatele de naştere a copiilor minori în vârstă de până la 18 ani, în original (după caz);
 • certificatul de schimbare a numelui/prenumelui, în original (după caz);
 • diploma de studii superioare, în original (după caz);
 • diploma de grad ştiinţific/de studii postuniversitare, în original (după caz);
 • trei fotografii color 90 x 120 mm, en-face, realizate pe fundal alb;
 • patru fotografii color 35 x 45 mm, enface, realizate pe fundal alb;
 • certificatul medical privind grupa sangvină, în original ( expres numai în cazul perfectării primului paşaport).