Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Consulatul General al Republicii Moldova la Istanbul

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

LEGEA Nr. 242 din  24.09.2010 cu privire la taxele consulare

 

Anexa nr. 2

Taxele pentru Serviciile Consulare

 

 

 

Tipul Acțiunii Consulare

Tariful, euro

Total, euro

Taxe consulare

Taxe aferente

Taxa ASP

I. Perfectarea vizelor

Tip A – viză de tranzit aeroportuar

20

0

 

20

Tip B - viză de tranzit

40

0

 

40

Tip C - viză de scurtă şedere

40

0

 

40

Tip D - viză de lungă şedere

40

0

 

40

II. Perfectarea şi eliberarea paşaportului Republicii Moldova şi altor documente*

Perfectarea setului de documente pentru obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova

Adulți și copii cu vârsta de 12 ani și mai mari

30 zile calendaristice

40

11

39

90

15 zile calendaristice

49

100

5 zile lucrătoare

69

120

Copii sub vârsta de 12 ani

30 zile calendaristice

40

10

30

80

15 zile calendaristice

13

37

90

5 zile lucrătoare

12

53

105

Prelevarea datelor biometrice fizic imposibilă permanent / provizoriu

30 zile calendaristice

40

10/11

30

80/81

15 zile calendaristice

13

37

90

5 zile lucrătoare

12

53

105

Perfectarea setului de documente pentru obţinerea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova

CA – cetățean aflat provizoriu în străinătate

30 zile calendaristice

30

9

6

45

15 zile calendaristice

10

10

50

5 zile lucrătoare

11

19

60

CA – în locul actului declarat pierdut

30 zile calendaristice

30

9

6

45

15 zile calendaristice

10

15

55

5 zile lucrătoare

11

29

70

BP – aflare provizorie în străinătate (24 h)

cu foto

30

8

3,5

41,5

fără foto

11,5

2

43,5

Examinarea cererii privind emigrarea autorizată a cetăţeanului Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv

90 zile calendaristice

150

20

0

170

60 zile calendaristice

34

204

30 zile calendaristice

71

241

Eliberarea titlului de călătorie (gratuit pentru persoanele sub 18 ani)

20

5

 

25

III. Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei

Examinarea cererii privind dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective

10

5

 

15

Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective

300

20

 

320

Examinarea cererii privind redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective

10

5

 

15

Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova

50

0

 

50

Eliberarea adeverinţei privind dobândirea/redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova

10

0

 

10

Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie

50

0

 

50

IV. Înregistrarea actelor de stare civilă

Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie

50

20

 

70

Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile când între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă

250

20

 

270

Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărârii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani

50

20

 

70

Înregistrarea divorţului în temeiul hotărârii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei

150

20

 

170

Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv

20

5

 

25

Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv

20

10

 

30

V. Îndeplinirea actelor notariale

Autentificarea procurii:
     a) în numele persoanei fizice
     b) în numele persoanei juridice


30
60


0
0

 


30
60

Autentificarea testamentului

30

0

 

30

Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj

100

5

 

105

Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale (pentru fiecare lună)

50

5

 

55

Legalizarea semnăturilor de pe documente

10

0

 

10

Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele (pentru o pagină)

2

0

 

2

Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele (pentru o pagină)

10

5

 

15

Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:
     a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc
     b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie
     c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului


20

10

15


0

0

0

 


20

10

15

Primirea documentelor la păstrare (pentru fiecare lună)

20

0

 

20

Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv

10

0

 

10

Întocmirea protestelor de mare

30

0

 

30

Asigurarea probelor

50

0

 

50

Alte acte notariale

50

0

 

50

VI. Supralegalizarea consulară

Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova
     a) pentru persoane fizice
     b) pentru persoane juridice30
605
5

 35
65

VII. Alte acţiuni consulare

Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova

30

5

 

35

Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decât cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sunt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sunt parte

30

5

 

35

 

* Termenul de obţinere a documentelor de identitate și călătorie cuprinde durata prestării serviciului de către Agenția Servicii Publice, precum şi perioada (aproximativ 2 luni) de remitere a dosarului şi de recepţionare a actelor perfectate din Republica Moldova.

Solicitanții își ridică personal actele perfectate de la Consulatul General sau, după caz, prin intermediul serviciilor poștale, cu achitarea integrală a acestora la direct.

Servicii scutite de taxe consulare

  • perfectarea titlurilor de călătorie pentru persoanele sub vârsta de 18 ani;
  • transcrierea actelor de naştere pentru cetăţenii Republicii Moldova născuţi pe teritoriile statelor de acreditare;
  • înregistrarea şi transcrierea actelor de deces, precum şi eliberarea paşapoartelor mortuare pentru cetăţenii Republicii Moldova decedaţi pe teritoriile statelor de acreditare;
  • evidenţa consulară a cetăţenilor Republicii Moldova;
  • serviciile consulare persoanelor identificate drept victime ale traficului de fiinţe umane;
  • perfectarea vizelor pentru persoanele originare din Republica Moldova;
  • actele pentru minori, elevi, studenţi, cetăţeni ai Republicii Moldova, destinate prezentării în instituţiile de învăţământ.

În cazuri excepţionale, la solicitarea scrisă a cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în imposibilitate de plată, Consulatul General poate scuti de achitarea taxei pentru eliberarea titlului de călătorie.

Modalităţi de plată a taxelor

Taxele se achită exclusiv la contul Consulatului General al RM la Istanbul cu indicarea destinaţiei plăţii şi a numelului solicitantului serviciului consular.

Beneficiar: General Consulate of the Republic of Moldova
Adresa: Inönü cad. № 18, D.1, Gümüşsuyu Palas, 34437, Ömer Avni Mahallesi, Istanbul,  Republica Turcia

Tel. (+90-212)2517264; Fax. (+90-212)2517284; E-mail: istanbul@mfa.gov.md

Banca: TURKIYE VAKILFAR BANKASI T.A.O.
SWIFT cod: TVBATR2AXXX
IBAN: TR54 0001 5001 5804 8010 8197 25 - EUR
Cont nr: 00158048010819725 - EUR

Consulatul General nu percepe achitări în numerar.

Restituirea taxelor

La solicitarea scrisă, taxa se restituie parțial solicitantului dacă:

  • serviciul consular nu a fost sau nu a putut fi prestat;
  • plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o interpretare greşită a legii.

În cazul în care s-a efectuat o plată majorată nejustificat, se restituie diferenţa dintre suma încasată şi taxa ce urma a fi achitată.

Taxele pentru examinarea cererilor de viză nu se restituie.

Cererea privind restituirea taxei consulare poate fi depusă la Consulatul General în termen ce nu depăşeşte un an din data achitării taxei. În cerere se indică modalitatea de restituire şi se anexează copia chitanţei sau a ordinului de plată, precum şi copia actului de identitate. Comisionul bancar pentru transfer se achită de solicitant, cu excepţia cazurilor când plata s-a efectuat fără temei just sau dintr-o interpretare greşită a legii. Decizia privind restituirea taxei sau respingerea cererii va fi comunicată solicitantului în termen de 30 zile din data înregistrării cererii.